Opakowania i testy

sterylizacja parowa

Opakowania papierowo-foliowe.

Sprzęt przeznaczony do sterylizacji po dezynfekcji, umyciu, wysuszeniu, sprawdzeniu funkcjonowania, należy we właściwy sposób opakować. Opakowanie powinno zabezpieczać sterylizowane wyroby przed zakażeniem drobnoustrojami po procesie sterylizacji, w czasie wyładowania z komory sterylizatora, przechowywania i transportu do miejsca użycia.

Wybór rodzaju opakowania sprzętu zależy od stosowanej metody sterylizacji. Aktualnie w państwach europejskich istnieje, w dużym stopniu znormalizowany, system specjalistycznych opakowań sterylizacyjnych, który pozwala na zapakowanie sprzętu poddawanego sterylizacji, umożliwia jego sterylizację w opakowaniu, przechowywanie, transport i aseptyczny sposób wyjmowania z opakowania.

Normą europejską odnoszącą się do opakowań sterylizacyjnych, obecnie również polską jest norma PN EN 868 . Opakowanie sterylizacyjne, odpowiednio zaprojektowane, dobrze wykonane i właściwie użyte, umożliwia prawidłową sterylizację i stanowi ochronę produktu sterylnego przed wtórnym skażeniem po zakończeniu procesu sterylizacji, a przed użyciem w opiece nad chorym.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo szeroką gamę opakowań do sterylizacji znanych i cenionych na świecie producentów. Gwarantujemy tym samym najwyższą jakość torebek i rękawów papierowo foliowych.

Torebki papierowo-foliowe, samoklejące

Samoklejące torebki-papierowo foliowe, to bardzo popularny sposób na pakowanie narzędzi medycznych przed procesem sterylizacji w autoklawie. Wielość rozmiarów pozwala na dopasowanie torebek do praktycznie każdego rodzaju narzędzia, czy też zestawu narzędzi.

Torebki są wykonane w formie „koperty”, do której wkładamy narzędzia. Torebkę zamykamy hermetycznie za pomocą patki z klejem. Nie jest do tego potrzebne żadne narzędzie. To bardzo wygodny sposób na przygotowanie narzędzi do sterylizacji.

Ze względu na koszt torebki polecane są w sytuacji kiedy przygotowujemy kilkanaście pakietów dziennie.

 

Zapraszamy do naszego e-Sklepu ...

Rekawy papierowo-foliowe

Rękawy papierowo-foliowe wykonane są z tego samego materiału, co torebki. Mają formę długiej, najczęściej 200 mb taśmy nawiniętej na rolkę. Rękawy mają oczywiście różną szerokość oraz mogą posiadać zakładkę ułatwiającą pakowanie większych gabarytowo wsadów.

Zaletą rękawów jest możliwość dokładniejszego dopasowania ich do sterylizowanego wsadu, co wymiernie przekłada się na bardziej optymalne wykorzystanie materiału.

Rękawy papierowo-foliowe są około 8 razy tańsze w użyciu w stosunku do torebek papierowo-foliowych. Wymagają jednak zakupu zgrzewarki. Urządzenia za pomocą, którego będzie możliwe hermetyczne zamknięcie rękawa z obu stron.

Oczywiście zakup zgrzewarki, to dodatkowy koszt, ale zwraca się on bardzo szybko jeżeli przygotowujemy kilkadziesiąt pakietów dziennie, co jest zjawiskiem dość częstym.

Zapraszamy do naszego e-Sklepu ...

Testy do kontroli sterylizacji parowej.

Ważnym elementem związanym z parową sterylizacją narzędzi jest kontrola procesu. Odbywa się ona wielotorowo. Począwszy od wieloparametrowych czujników, które znajdują się w każdym profesjonalnym autoklawie, po szereg testów kontrolnych wykonywanych okresowo, codziennie oraz przy każdym procesie sterylizacji, przez użytkownika.

W naszej ofercie znajduje się całe spektrum testów zarówno biologicznych jak również chemicznych.

Biologiczne testy paskowe

Sporal A - wskaźnik ma postać paska bibuły nasyconego zawiesiną spor szczepu Bacillus stearothermophilus ATCC 7953 w opakowaniu papierowo-foliowym zabezpieczającym przed kontaminacją.

Na brzegu torebki umieszczony jest niebieski pasek będący wskaźnikiem zmieniającym barwę na brązową po przebyciu sterylizacji.

Sporale A – po sterylizacji muszą być poddane inkubacji w czasie 24 godzin, a do momentu przekazania przechowywane w lodówce (test kontrolny – nie).

Częstotliwość minimum jeden raz na miesiąc – im częściej tym lepiej:

  • dotyczy każdego sterylizatora,
  • dotyczy cykli o różnych parametrach,
  • dotyczy kontroli po każdej naprawie lub dłuższej przerwie.

Zapraszamy do naszego e-Sklepu ...

Biologiczne testy ampułkowe

Jest, to znakomity sposób na okresową kontrolę sterylizacji wykonywaną samodzielnie przez użytkownika. Ampułki, po zakończonej sterylizacji w autoklawie są przenoszone do podręcznego inkubatora, w którym podlegają ogrzewaniu w stałej temperaturze 57 C.

Testy ampułkowe muszą być poddane inkubacji do 2-ch godzin od procesu. Po upływie około 12 godzin otrzymujemy wiarygodny wynik testu.

Inkubatory jak również test są dostępne na w naszym klepie internetowym

Zapraszamy do naszego e-Sklepu ...

Chemiczne testy emulacyjne

TST Emulacyjny test sterylizacji parowej - TST oznacza: Time (czas), Steam (para) i Temperature (temperatura) - trzy czynniki, które muszą być kontrolowane, aby mieć pewność, czy proces sterylizacji był skuteczny.

Brown TST jest najbardziej wyrafinowanym testem chemicznym ze wszystkich dotychczas produkowanych, który zmienia barwę wyraźnie i natychmiastowo, ale tylko wówczas, gdy została osiągnięta wzajemna zależność temperatury i czasu w parze nasyconej.

Gdyby którykolwiek z tych trzech czynników nie został osiągnięty - test TST nie wykaże właściwej zmiany barwy. Umieszczenie wskaźnika TST w pakiecie na tacy lub w torebce potwierdzi, że para wodna o odpowiedniej jakości spenetrowała pakiet docierając do miejsc, których znajduje się wskaźnik.

Częstotliwość – każdy proces sterylizacji.

Zapraszamy do naszego e-Sklepu ...

Testy do kontroli skuteczności mycia

Niezwykle ważnym elementem w procesie przygotowywania narzędzi do sterylizacji jest ich odpowiednio skuteczne umycie oraz dezynfekcja. Obecnie mycie ręczne jest coraz skuteczniej wypierane przez mycie maszynowe w automatycznych myjniach z funkcją termodezynfekcji.

Jest, to opcja znacznie skuteczniejsza i bez porównania bezpieczniejsza dla personelu. Oczywiście walidacja procesów mycia i dezynfekcji również jest bardzo ważna. Z pomocą przychodzi nam wiele specjalistycznych testów, które sprawdzają zarówno skuteczność samego mycia jak również skuteczność fazy dezynfekcji. Pełen wykaz testów znajdziecie Państwo w naszym e-Sklepie.

Zapraszamy do naszego e-Sklepu ...

Testy do kontroli skuteczności zgrzewu

System do rutynowego badania jakości zgrzewu w ramach walidacji procesu zgodnie z normą EN ISO 11607-2. Zgodnie z PN-EN ISO 11607-2, zgrzewy muszą wykazywać następujące cechy jakości:

  • Ciągły zgrzew na całej jego określonej szerokości,
  • Brak kanałów lub przerw w zgrzewie,
  • Brak punktów i rys w zgrzewie,
  • Brak rozwarstwienia folii lub oddzielenia folii od papieru

Zapraszamy do naszego e-Sklepu ...

Zadaj pytanie:

Data:pole wymagane
Firma:
Imię i Nazwisko:pole wymagane
Kod:pole wymagane
Miejscowosc:pole wymagane
Nr tel.:
Email:pole wymagane
Wiadomość:pole wymagane
Wyślij